Vogelstraat I Wagenberg

Aan de Vogelstraat in Wagenberg zit familiebedrijf A. Janssens & Zn. gevestigd. Het bestaande bedrijf is een autogarage, daarnaast is het ook een bedrijf dat gespecialiseerd is in fietsen. Het tweewieler- en autobedrijf zit al sinds 1948 in Wagenberg en heeft daar een behoorlijke staat van dienst opgebouwd. Schonck, Schul & Compagnie Projectontwikkelingsadvies is sinds 2018 betrokken om de mogelijkheden te onderzoeken om het onroerend goed en de overige gronden te her ontwikkelen. In juni 2021 is het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Drimmelen verzocht om ten principale medewerking te verlenen aan de her ontwikkeling van de locatie van de familie Janssens.

Het plan is ingediend op basis van een integraal stedenbouwkundig plan bestaande uit een boerderijconcept aan de rand van aangrenzend agrarisch gebied bestaande uit vierentwintig appartementen in de sociale sector voor een brede doelgroep met extramurale zorg, een vrijstaande boerderij woning en een twee-onder-een kap schuurwoning. Acht twee-onder-een-kap woningen voor gezinnen, negen levensloopbestendige patiowoningen voor empty nester en zes studio’s voor starters. Tevens is er rekening gehouden met een landschappelijk inpassingsplan waarbij de bestaande bomenstructuur wordt gehandhaafd en de herkenbaarheid van het oorspronkelijke landschap wordt versterkt. In september wordt er gestart met het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing.

Wilt u meer informatie over de ontwikkeling in Wagenberg? Neem dan contact op met ons!

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2